komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 16 listopada 2018

Gertrudy, Edmunda

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Stolec

wtorek, 6.11.2018 09:40 , odsłony: 498
kategorie artykułu:

Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 25 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stolec gmina Ząbkowice Śląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 522/1 obręb Stolec, Księga wieczysta nr SW1Z/00025409/9 o powierzchni 0,2502 ha. 
Cena wywoławcza działki 125 zł za 1 m2 netto plus podatek VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000 zł płatne przelewem na konto -Santander Bank Polska O/ Ząbkowice Śl. nr 25 1090 2372 0000 0006 0400 0053 w terminie uznania wpłaty na rachunku ogłaszającego najpóźniej do dnia 16.11.2018r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19.11.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 25 w I piętro (sekretariat).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium przepada, gdy wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej. 
Koszty związane z przepisem notarialnym oraz wszelkie opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Szczegółowe dane na temat przetargu określa Regulamin dostępny w Sekretariacie Spółdzielni a informacji udziela Zarząd Spółdzielni pod nr telefonu (74) 815 15 28 lub 695-859-286  oraz osobiście w Biurze Zarządu po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

środa, 14.11.2018 11:48
piątek, 6.4.2018 16:37
wtorek, 6.11.2018 08:56
środa, 29.8.2018 09:35
piątek, 26.10.2018 13:32
wtorek, 23.10.2018 14:12
wtorek, 23.10.2018 00:00
poniedziałek, 22.10.2018 11:12
piątek, 19.10.2018 16:44
piątek, 20.4.2018 13:47
wtorek, 16.9.2014 12:32
wtorek, 16.9.2014 12:30
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Salon Drzwi i Podłóg
Salon Drzwi i Podłóg
Praca na GoWork
Praca na GoWork