"Raz dwa" - pierwszy autorski spektakl w bystrzyckim MGOK

poniedziałek, 12.4.2021 13:06 1129 0

RAZY DWA to przestrzeń teatralna, aktorska, animacyjna i edukacyjna realizowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Waliszowie (świetlica środowiskowa). 

RAZY DWA - to nazwa grupy teatralnej oraz przestrzeń edukacyjna, animacyjna, teatralna i aktorska realizowana na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Wszystkie te działania odbywają się w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w WOK Nowy Waliszów.

Skąd nazwa RAZY DWA?

Bo to co dajesz innym, wraca do Ciebie ze zdwojoną siłą!

Działanie zapoczątkowała Paulina Kajdanowicz, która w 2013 roku zrealizowała warsztaty animacyjno-komunikacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach pracy dyplomowej z animacji kultury w Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury "SKIBA" we Wrocławiu.

Praca dyplomowa była zapisem jej badań, które zostały przeprowadzone w formie autorskich warsztatów animacyjno-komunikacyjnych.

Poprzez zdobyte doświadczenia od 2013 roku, Paulina Kajdanowicz rozszerzyła ofertę projektu "RAZY DWA" m.in. o:

- techniki aktorskie,

- gry i zabawy teatralne,

- pedagogikę teatru,

- pedagogikę twórczości,

- teatr samorodny,

- teatr interaktywny,

Paulina Kajdanowicz jest dyplomowaną animatorką kultury, aktorką oraz filozofką, dlatego pragnie też działać według filozofii cenionego aktora Zbigniewa Cynkutisa, który uważał, że powinien pojawić się nowy aktor - wrażliwy społecznie, animujący i stymulujący widzów, nie tylko aktor grający na scenie, ale też jako edukator/animator/pedagog teatralny. Aktor, jako animator twórczych procesów.

 

www.bystrzycaklodzka.pl/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)