15 marca upływa termin zgł. obiektów do konkursu upowszechniania i ochrony kult. materialnej w gm. Stronie Śl.

wtorek, 8.3.2022 11:41 244 0

Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, że zostało jeszcze tylko kilka dni na zgłoszenie swoich obiektów DO DOROCZNYCH NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY MATERIALNEJ NA OBSZARZE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE.

Termin zgłoszeń upływa 15 marca.

Zachęcamy wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat upiększyli gminę Stronie Śl. nie tylko  poprzez przeprowadzenie remontu budynku oddanego do użytkowania przed 1980 rokiem lub znajdującego się w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale także odrestaurowali obiekt małej architektury (kapliczkę, krzyż przydrożny, figurę, słup wotywny) oraz obiekt architektury ogrodowej.

Wszystkich informacji na temat konkursu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 811 77 15.

W zeszłym roku nagrody w konkursie zdobyli:
1. miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa “IRYS” za kompleksowy remont wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Kościuszki 59;
2. miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa Morawka 31 za remont wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Morawka 31;
3. miejsce - Pan Kazimierz Tril z Kamienicy 15 za remont “Domu Poldka” w Kamienicy.

Źródło: Gmina Stronie Śl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)