Akcja zbierania kamieni na Śnieżniku

środa, 1.6.2022 12:44 2446 3

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) zaprasza do udziału w akcji zbierania kamieni na kopule szczytowej Śnieżnika w rezerwacie przyrody "Śnieżnik Kłodzki" w celu ochrony znajdujących się tam muraw górskich. Stanowią one siedlisko przyrodnicze - sudeckie wysokogórskie murawy acydofilne będące również przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika.

Wspólna akcja z udziałem pracowników  RDOŚ, miejscowych nadleśnictw, gmin, DZPK oraz młodzieży/dzieci i wszystkich innych chętnych, a także przedstawicieli czeskich służb ochrony przyrody - polegać będzie na zebraniu leżących luzem w obrębie ww. murawy kamieni stanowiących pozostałości po ruinach wieży widokowej, które zostały poroznoszone we wcześniejszych latach przez turystów. Wyzbierane kamienie zostaną wykorzystane do wykonania kamiennej okładziny nowo budowanej wieży widokowej oraz naprawy nawierzchni szlaku turystycznego prowadzącego ze Schroniska na Hali pod Śnieżnikiem na szczyt. Będzie to więc działanie ochrony czynnej, które wraz z planowanym wygrodzeniem tego terenu przyczyni się do poprawy stanu zbiorowisk roślinnych na wierzchowinie szczytowej. Udział w akcji wezmą również polscy i czescy eksperci botanicy, którzy chętnie podzielą się wiedzą o rzadkich i interesujących roślinach rosnących na Śnieżniku.

Akcja odbędzie się w piątek, 3 czerwca od godziny ok. 10.30  na szczycie Śnieżnika.

 

 Bystrzyca Kłodzka

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

poniedziałek, 06.06.2022 23:06
No i dlatego już tam sie nie wybieram bo dewastacja...
Turysta środa, 01.06.2022 20:48
To co zrobiono w ostatnim czasie z Rezerwatem Przyrody Śnieżnik...
środa, 01.06.2022 23:01
Nie przesadzaj. Jak Czesi po drugiej stronie wycinają lasy, dewastują,...