Burmistrz Szczytnej bez absolutorium i wotum zaufania

czwartek, 24.6.2021 16:13 23311 54

Burmistrz Szczytnej, Jerzy Król bez wotum zaufania i absolutorium. Włodarz nie uzyskał pozytywnej opinii radnych za swoją pracę w ubiegłym roku. 

Sesja Rady Miejskiej zwołana została 23 czerwca. W posiedzeniu nie uczestniczył jednak będący obecnie na zwolnieniu lekarskim burmistrz Jerzy Król. Głosowanie dot. wotum zaufania poprzedziła jednak debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020. 

- Jako szefowa Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji chciałabym się odnieść do pracy i działalności  Jerzego Króla za 2020 rok. W 2020 r. do komisji wpłynęło 6 skarg na działalność burmistrza. 5 uznanych zostało za zasadne i podjęte zostały stosowne uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej. Skargi dotyczyły bezczynności burmistrza oraz braku odpowiedzi na pisma mieszkańców i interpelacji radnych - mówiła radna Beata Rydz. - Pan burmistrz nie przestrzegał terminów odpowiedzi wskazanych w ustawie. W 2020 r. w 18 przypadkach odpowiedź udzielona została po ustawowym okresie 14-dniowym, w tym 9 odpowiedzi udzielono po 30 dniach, czyli po przekroczonym terminie. 

- W Chocieszowie, w 2020 roku został przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej. Zadanie odebrano w grudniu 2020 roku, na które łącznie wydatkowano ponad 200 tys. złotych, jednak nie zabezpieczono ogrzewania pomieszczeń. Pomimo zabezpieczenia środków w budżecie, licznych interwencji moich i radnych, burmistrz nie podjął żadnej decyzji o wykonaniu ogrzewania w świetlicy. Obiekt w okresie zimowym nie był ogrzewany, dopiero w marcu wykonano tymczasowe ogrzewanie. Do dnia dzisiejszego nie została doprowadzona ciepła woda użytkowa, co uniemożliwia nam wynajmowanie świetlicy - mówił radny, Marcin Legierski.- W wyniku kontroli wydatkowania środków z budżetu gminy na funkcjonowanie OSP Chocieszów przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej stwierdzono brak właściwej kontroli gminy nad wydatkowaniem środków przekazanych na OSP Chocieszów. Ponadto, pomimo moich licznych interwencji i rozmów, burmistrz nie podjął żadnej decyzji dot. wsparcia finansowego stowarzyszenia "Wśród swoich". Zespół Szkół Społecznych ma coraz większe problemy finansowe. Dalszy brak pomocy z budżetu może spowodować zamknięcie szkoły.

Przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Czarnik poruszył także temat długo oczekiwanego remontu placu zabaw, a radna Zuzanna Kwiatkowska problemu śmieci zalegających na ul. Handlowej. 

- Był cały ubiegły rok, aby podpisywać umowę. Wiemy, że były obostrzenia i nie można było z niego korzystać, ale wiele innych spraw można było załatwić i na dzisiaj już go uruchomić - mówił przewodniczący Czarnik. Dzieci przychodzą, patrzą, a nie mogą z korzystać placu. Jest to bolączka nas wszystkich. Mieliśmy zapewnienia, że w maju będzie on oddany do użytku, później, że w czerwcu, a prawdopodobnie będzie to zrobione od sierpnia.

- Wielokrotnie poruszany był temat składowiska odpadów przy ul. Handlowej. Wielu radnych wypowiadało się na ten temat i próbowaliśmy coś w tym kierunku zrobić.  W czerwcu 2020 r. burmistrz Jerzy Król zadeklarował, że do końca sierpnia 2020 r. ten problem zostanie rozwiązany. Mamy czerwiec 2021 r. i niestety nic nie zostało zrobione w tej sprawie. Tak sobie pomyślałam, że zbliżamy się do rocznicy, więc może z tej okazji coś ruszy w tym kierunku - mówiła radna, Zuzanna Kwiatkowska.

Głos zabrał także radny Jarosław Hara, będący przewodniczącym Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

- W październiku 2020r. Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szczytnej, negatywnie oceniła realizację inwestycji zrealizowanych w 2020 roku. Tutaj szczególnie należy wspomnieć o zwrocie dotacji celowej w kwocie 66 tys. zł otrzymanej na zadanie Złotno- Dolnia - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Zmiana technologii wykonania nawierzchni z asfaltowej na szutrową spowodowała, że po pierwszych, intensywnych opadach deszczu droga została niemal całkowicie zniszczona. Następne zadanie to "Dom Seniora +" odebrane w grudniu 2019roku. Do końca sierpnia 2020 roku nie dostarczono części wyposażenia obiektu, a całość  zapłacono w 2019 r. Kolejne zadania to "Remediacja terenu Kamienny Trakt". Umowa podpisana została 8 lipca 2019 roku. Zgodnie z nią zakończenie inwestycji planowane było na 31 grudnia 2020 roku, a do dnia dzisiejszego nie wybrano jeszcze właściwie wykonawcy. Realizując zadanie zgodnie z planem tj. do końca 2020 r. gmina mogła otrzymać dodatkowo ponad 400 tysięcy złotych z budżetu państwa na zdania pro-turystyczne w ramach wsparcia gmin turystycznych. Jednym słowem, powiedzieć należy, że burmistrz odpowiada za te niewłaściwe przygotowanie i prowadzenie zadań remontowych i inwestycyjnych - mówił radny, Jarosław Hara.

- Umowa na zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej" podpisana została w sierpniu 2018 roku, a jego realizacja zlecona została dopiero w 2020 r. Realizacja była po terminie wynikającym z umowy, zbyt późne było wystąpienie o aneks do umowy. Po odbiorze nie zgłoszono kotłowni do UDZ - eksploatacja bez wymaganej zgody. Instalacja fotowoltaiczna została odebrana bez powiadomienia i udziału Państwowej Straży Pożarnej. Nie wiem, czy podpisana jest już stosowna umowa z Tauronem i czy Urząd Miasta i Gminy korzysta z energii odnawialnej - mówił radny, Paweł Chojnacki.

Głos zabrał również były burmistrz, a obecny radny, Marek Szpanier, który w swoim wystąpieniu zadeklarował, iż będzie głosował przeciw udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Jerzemu Królowi. Radny podziękował również za pracę na rzecz gminy wiceburmistrzowi, Krzysztofowi Żakowi, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. 

- Trudno dyskutować o raporcie o stanie gminy za ubiegły rok i oceniać burmistrza, jeżeli w dniu dzisiejszym nie jest on obecny, praktycznie raportu nie podpisał i jak znam życie, to nawet go nie przeczytał. Może się mylę, ale myślę, że nawet nie zajrzał do tego raportu. Swoje wystąpienie rozpocznę troszeczkę inaczej, a mianowicie chciałem podziękować Krzyśkowi Żakowi za pracę, oddanie serca i wszystko co robił dla gminy, bo robił to naprawdę z ogromnym zaangażowaniem. Sprawował funkcję burmistrza, zastępcy burmistrza, kierownika referatu, pracownika ds. zamówień publicznych, a praktycznie z uwagi na to, że w referacie większość pracowników to są młodzi ludzie, prowadził referat sam. Trudno jednemu człowiekowi wykonywać tyle zdań, podejmować tyle decyzji, a przede wszystkim kierować tym wszystkim - mówił radny Marek Szpanier.Nie dziwię się wcale, że podjął taką decyzję i zdecydował się na rezygnację z funkcji zastępcy burmistrza, co jest równoznaczne z rezygnacją z funkcji burmistrza, którą w tej chwili sprawuje. Mówiąc o stanie gminy musimy pamiętać o tym, że pani skarbnik złożyła rezygnację. Biorąc pod uwagę te dwie decyzje już mam ciarki na placach, jaki będzie raport o stanie gminy za rok 2021. W tym momencie pan burmistrz powinien jednoznacznie zadeklarować, czy chce pracować dla gminy, mieszkańców, czy chce być burmistrzem czy tylko chce być burmistrzem i siedzieć w domu i oglądać w telewizji debaty o stanie gminy za rok ubiegły.  

Przeciw udzieleniu wotum zaufania głosowało 7 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.  W sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za rok 2020: dwóch radnych głosowało "ZA",  jeden "przeciw", a 10 wstrzymało się od głosu. 

 

Przeczytaj komentarze (54)

Komentarze (54)

sobota, 03.07.2021 12:30
Ciekawe czy niektórym będzie wesoło u Prokuratora. W internecie nic...
rysiu 67 czwartek, 01.07.2021 10:52
co ma bystrzyca doszczytnej pilnujmy swojego podworka jak by mial...
darek piątek, 02.07.2021 06:15
Skoro Szczytna nic nie ma do Bystrzycy -to po co...
mieszkanka bystrzycy czwartek, 01.07.2021 21:50
no właśnie dobrze powiedziane .Dobrze było jak Szczytna nie...
mieszkaniec oburzony czwartek, 01.07.2021 18:49
Nie wiem, czy burmistrz Król jest winny tych zaniedbań, ale...
abc czwartek, 01.07.2021 18:36
Może ktoś to wyjaśni: radni Szczytnej głosują za przyjęciem sprawozdania...
OBSERWATOR KOMENTATOR czwartek, 01.07.2021 13:54
NIE NO DAJMY SPOKÓJ,BURDEL NORMALNIE JAK W CAŁYM KRAJU,JESTEM ZA...
LLL czwartek, 01.07.2021 13:32
/////,,,,KKK
liberum veto czwartek, 01.07.2021 13:40
Boże, czy upadnie jedyna monarchia w Polsce???
poniedziałek, 28.06.2021 15:16
samorozwiązanie przez referendum w sprawie odwołania p.burmstrza i obecnej rady...
poniedziałek, 28.06.2021 15:59
Jeśli Król nie wróci, a zastępcy nie będzie, to już...
poniedziałek, 28.06.2021 16:29
Nic nie działało plac zabaw fontanna drogi kontakt z urzędem...
wtorek, 29.06.2021 00:39
A do komara strzela się z armaty? Idzie rykoszetem.
Roman piątek, 25.06.2021 08:15
Panie Szpanier a może Pana żona ktora jest vice burmistrzowa...
darek poniedziałek, 28.06.2021 18:54
drogi Panie radny proszę zatrudnić żonę w Szczytnej Bystrzyca nie...
mieszkanka bystrzycy niedziela, 27.06.2021 07:12
ciekawe czy Pan Szpanier wówczas byłby starym rogaczem jak...
mieszkanka niedziela, 27.06.2021 07:26
a na skarbnika weźcie sobie Pania Gunię która uciekła na...
mieszkanka niedziela, 27.06.2021 08:36
a zapomniałam równie Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia przecież to rodzina...
Mieszkaniec niedziela, 27.06.2021 10:38
Czas na świeżą krew, nigdy nie związana z polityką na...
Roman niedziela, 27.06.2021 10:40
Jestem za.
fiko niedziela, 27.06.2021 00:00
Nie ma czegoś takiego jak ustawowy termin 14 dni na...
R07 piątek, 25.06.2021 07:23
Panie Szpanier, o ile dobrze pamiętam to właśnie Pan swoimi...
bacha piątek, 25.06.2021 13:59
dziwne ale żony nie chciał zatrudnić tylko lata do Bystrzycy...
Mieszkaniec sobota, 26.06.2021 18:10
Bardzo dobrze napisane
Mieszkaniec sobota, 26.06.2021 18:07
Najpierw były burmistrz Marek Sz. nominował obecnego burmistrza a teraz...
piątek, 25.06.2021 06:05
Pan Czarnik jest wszędzie gdzie za nic dają pieniądze
sobota, 26.06.2021 16:53
Ha, ha
sobota, 26.06.2021 17:25
Gdzie tak jest? Też chcę :))) W Urzędzie byłem i...
Podpis sobota, 26.06.2021 15:31
Ciekawe dlaczego większość radnych kojeny raz wstrzymała się od głosu...
Bartek sobota, 26.06.2021 00:54
Moim zdaniem burmistrzem powinien zostać ktoś z poza miasta nie...
Czytelnik piątek, 25.06.2021 11:05
Mam pytanie do Pani Radnej Beaty Rydz: jaka ustawa reguluje...
piątek, 25.06.2021 11:36
Interpelację i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady,który...
ziomalka z Bystrzycy piątek, 25.06.2021 13:57
O TERMINACH na odpowiedź reguluje KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Ja piątek, 25.06.2021 11:38
Odpowiedz mieszkańca
Turysta piątek, 25.06.2021 10:20
Kontrola sprawdza na próbie wycinek dokumentów z danego obszaru.Nie wszystko.Jak...
rm piątek, 25.06.2021 09:56
podobno kontrola co była niedawno oceniła ostatni rok bardzo pozytywnie
Gość piątek, 25.06.2021 10:12
Lupa.Kontrola sprawdza wycinek jednego z setek zagadnień-próbę.Ważny jest okres,zakres i...
Maniek piątek, 25.06.2021 08:45
Sprawdzić lata "pracy"zaròwno zarządòw wcześniejszych jak i obecnych ktòre ustąpiły-czy...
Mieszkanka piątek, 25.06.2021 06:32
Radni nie mają za dużo do powiedzenia. Od samego początku...
Mieszkaniec piątek, 25.06.2021 06:50
No chyba nie do końca tak... Burmistrz bez uchwał radnych...
czwartek, 24.06.2021 22:21
Co to jest ta Szczytna? Pseudo miasto samych przekrętów...
Misiek piątek, 25.06.2021 09:56
Duszniki znikną szybciej niż Ci się wydaje. Nie wspomnę już...
RobotNIK czwartek, 24.06.2021 22:39
Aby w Szczytnej coś zmienić można zacząć od urzędasów i...
Gość czwartek, 24.06.2021 21:04
Burmistrz nie podołał powierzonemu mu zadaniu, wielkim błędem z jego...
czwartek, 24.06.2021 21:35
Dodzwonic się do burmistrza graniczyło z cudem spotkało to mnie...
czwartek, 24.06.2021 21:56
Medialne występy a sprawy mieszkańców pozostawały daleko
ABCDE czwartek, 24.06.2021 20:55
Debata nad raportem o stanie gminy po byku. Ani słowa...
ruda czwartek, 24.06.2021 19:04
radni co zrobili tylko kasa kasa a stasiu czarnik co...
Jan Pierdzący czwartek, 24.06.2021 18:42
Sam się przecież nie wybrał.
autor czwartek, 24.06.2021 16:50
slusznie co zrobil burmistrz nic zero dla wizerunku szczytnej...
autor czwartek, 24.06.2021 17:25
a co takiego wielkiego zrobili wielcy radni?
Mieszkaniec osiedla czwartek, 24.06.2021 17:17
Niech Pan Stanisław Czarnik nie udaje lepszego. Jak były wybory na...
bogini czwartek, 24.06.2021 17:00
to sie nazywa burmistrz gdzie nie wyjdzie do ludzi a...
gaździna z Łężyców czwartek, 24.06.2021 16:58
Ale chyryja wielka, wszystkie cholerniki na naszego burmiszcza się łuwzieły....