Cyfrowa Polska - przekazanie 58 laptopów dzieciom w gminie Nowa Ruda

czwartek, 2.6.2022 13:44 637 0

W październiku 2021 r. ruszył ogólnopolski nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT_EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Gmina Nowa Ruda przystąpiła do tego konkursu grantowego. Do końca października można było składać wnioski w ramach naboru. Do naszego urzędu wpłynęło łącznie 85 wniosków. Niezwłocznie przystąpiono do ich weryfikacji. Przy Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu instytucji tj.  Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa biuro powiatowe w Kłodzku udało się zakwalifikować do programu 58 wniosków. 

W ramach rozstrzygnięcia naboru otrzymano wsparcie na łączną kwotę 216 340,00 zł.

Gm. Nowa Ruda

Dodaj komentarz

Komentarze (0)