Czasowe zamkniecie szlaku turystycznego w Rezerwacie Przyrody Torfowisko pod Zieleńcem

wtorek, 27.4.2021 13:59 2099 3

W terminie od 27 kwietnia do 30 czerwca nastąpi czasowe zamkniecie dla ruchu pieszego i rowerowego szlaku turystycznego biegnącego przez Rezerwat Przyrody Torfowisko pod Zieleńcem, dojście do kładki spacerowej (ścieżka edukacyjna). 

- Zalecamy korzystanie z tzw. "Zielonej Drogi", odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego im. Mieczysława Orłowicza, na którym zakończono prace retencyjne i ponownie jest otwarty dla turystów. Planowane zadania, są wynikiem wieloletnich konsultacji, analiz, starań, poszukiwaniem środków zewnętrznych, na budowę sieci zastawek (ok 130 szt.), przepustów z urządzeniami piętrzącymi (7 szt.) i odcinkową przebudowę drogi na pływającą „dylówkę” na odcinku ok 50-60 m - informują pracownicy Nadleśnictwa Zdroje, Lasy Państwowe. - Celem prac jest poprawa stosunków wodnych i zachowanie ciągłości wodnej na terenie cennym przyrodniczo, ale niestety mocno narażonym na susze i bezśnieżne zimy, jakim jest Torfowisko pod Zieleńcem.

Największe, najstarsze i najlepiej zachowane torfowisko w Sudetach. Przed rozpoczęciem prac, w ich trakcie oraz po zakończeniu był, jest i będzie prowadzony niezależny monitoring przyrodniczy, który pozwoli ocenić jak zrealizowane urządzenia hydrotechniczne wpływają na przyrodę torfowiska.

- Jeśli wyniki będą zadowalające podobne projekty, będą mogły być realizowane w celu ochrony innych wysychających obszarów torfowiskowych. Kolejnym etapem prac po przywróceniu ruchu turystycznego, będzie ręczna budowa 130 zastawek na starych rowach odwadniających w głębi torfowiska - czytamy w komunikacie. - Przepraszamy za czasowe utrudnienia, wynikające z konieczności przeprowadzenia prac w ramach ochrony czynnej Torfowiska pod Zieleńcem.

Prace są realizowane w ramach „Kompleksowego projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” - Poprawa stosunków wodnych w rejonie „Torfowisko pod Zieleńcem”, współfinansowanego przez Lasy Państwowe.

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Konrad środa, 28.04.2021 17:02
Ciekawe czy to będzie ochrona czy dewastacja jak zazwyczaj ostatnio...
obiektyw wtorek, 27.04.2021 18:42
Zachęcony przez znajomych pojechałem tam w zeszłym roku. Największą atrakcją...
kudowianin środa, 28.04.2021 10:53
Znajomym, którzy mnie odwiedzają proponuję : wyjazd nad zalew w...