Do 4 października można złożyć wniosek o stypendium „zDolny Śląsk”

wtorek, 6.9.2022 20:44 338 0

Najstarszy program stypendialny na Dolnym Śląsku przyjmuje wnioski stypendialne. Zaproszeni do ubiegania się o roczne stypendia są uczniowie szkół podstawowych (od absolwentów klas IV) i ponadpodstawowych. 

To już XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, który został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej wraz z Samorządem Dolnego Śląska. Wnioski przyjmowane będą do 4 października 2022 roku. Laureaci zyskają roczne wsparcie finansowe na rozwój swoich talentów. 

Stypendiami nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w kategoriach: naukowej, artystycznej lub sportowej, a także uczniowie wyjątkowo intensywnie zaangażowani w działalność społeczną. Oceniane będą nie tylko osiągnięcia kandydatów, mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale cała postawa uczniów, również ich wrażliwość na potrzeby innych. Dlatego też we wnioskach z trzech pierwszych kategorii pojawia się także pytanie o działania społeczne kandydata. 

Nabór wniosków w XXII edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk” potrwa do 4 października 2022 roku. Komisja Stypendialna przyzna około 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych. 

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej [TUTAJ}.

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 roku na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście. 

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało blisko 1400 młodych ludzi; na ten cel wydatkowano około 1 500 000 złotych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)