Do Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku wpłynęły podziękowania za wzorowa postawę policjantki z Międzylesia

piątek, 4.2.2022 08:43 1159 0

„…W akcji Ratunkowej uczestniczyła Pani Sierżant Justyna Orłowska, chciałabym w imieniu swoim i całej mojej rodziny podziękować za niesamowitą postawę jaką prezentuje Pani sierżant z komisariatu w Międzylesiu jest to na pewno zasługa Pana Komendanta, że tak dobrze zarządza tą jednostką…”Takimi słowami mieszkanka powiatu kłodzkiego podziękowała policjantce z Posterunku Policji w Międzylesiu za pomoc, zaangażowanie, profesjonalizm i postawę pełną empatii.

Niewątpliwie podziękowania to jedna  z najprzyjemniejszych chwil w trudnej służbie w Policji, gdy uczestnicy lub ofiary zdarzeń drogowych zauważają pomoc i zaangażowanie funkcjonariuszy.  Cieszy fakt, że mieszkańcy doceniają pracę policjantów. Mieszkanka powiatu kłodzkiego składając wyrazy uznania podkreśliła, że policjantka zaangażowana w akcję ratunkową dała dowód nie tylko bardzo dobrego przygotowania merytorycznego, ale także umiejętności panowania nad emocjami w warunkach skrajnego stresu. Wykazała  się postawą pełną empatii wobec uczestników wypadku. 

O całej sytuacji nikt by się nie dowiedział, gdyby nie przesłane  podziękowania do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku . Słowa wdzięczności dla dzielnicowej z Międzylesia sierżant Justyny Orłowskiej zostały przekazane na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)