Nabór wniosków do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego

poniedziałek, 12.7.2021 10:09 827 0

Wójt gminy Kłodzko otwiera nabór do programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego. Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 r.

Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku 13-24 lat. Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieży w formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, które nie może przekroczyć 1 260,00 złotych brutto.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:
* za wyniki w nauce dziekan uczelni lub dyrektor szkoły
* za osiągnięcia w różnych dziedzinach Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i stowarzyszenia.

Do pobrania:

Uchwala nr 237VI2012 - regulamin i wniosek

Zmiany do uchway - zmiany dot. kryterium dochodowego


Uwaga: ze względu na panującą epidemię oraz stosowanie rygorów sanitarnych, przed złożeniem dokumentów w Urzędzie Gminy Kłodzko, prosimy o sprawdzenie kompletności wniosku z przewodniczącą kapituły stypendialnej panią Mariolą Huzar, tel. 74 8689207.

Wszelkie inne zapytania należy kierować również do przewodniczącej kapituły stypendialnej w formie telefonicznej lub mailowej dyrektor.bpgk@gmail.com 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek