Dziewice i wdowy konsekrowane w Diecezji Świdnickiej: swoje świeckie życie oddały Kościołowi

wtorek, 16.2.2016 09:45 2113 0

Jest ich w Polsce 223. Żyją w społeczeństwie, pracują i wykonują codzienne obowiązki domowe. Wyróżniają się tylko pod jednym względem – złożyły śluby czystości i nigdy nie będą mogły wstąpić w związek małżeński. 

W roku 2010 w całym kraju było ich tylko około stu. Obecnie na Dolnym Śląsku dziewice konsekrowane mieszkają tylko we Wrocławiu (4), Legnicy (2). W Diecezji Świdnickiej są 3.

W całej Polsce żyje także 258 konsekrowanych wdów (w Diecezji Świdnickiej 2 kobiety). W Diecezji Kieleckiej śluby złożył także jeden mężczyzna.

Kim jest dziewica konsekrowana i wdowa?

Dziewicami konsekrowanymi nie mogą zostać młode kobiety. Podobnie jak mężatki noszą złote obrączki. Konsekracji udziela ordynariusz diecezji kobietom świeckim oraz mniszkom. W praktyce oznacza publiczne zobowiązanie się do zachowania dziewictwa przez całe życie, dokonane wobec biskupa. Dziewice konsekrowane żyjące w świecie nie są zobowiązane do życia wspólnego, niemniej przysługuje im prawo zrzeszania.

Dziewice poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Codziennie odmawiają Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory. 

Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie w związku, w stanie przeciwnym czystości, według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim i zostały dopuszczone do konsekracji przez Biskupa Diecezjalnego.

Kandydatka pragnąca przyjąć konsekrację zwraca się bezpośrednio do Biskupa Diecezjalnego, przedstawiając prośbę o rozeznanie i konsekrację oraz opinię księdza proboszcza, życiorys i świadectwo chrztu.

Wdowy konsekrowane – w niektórych Kościołach chrześcijańskich, kobiety, które po śmierci męża postanawiają oddać swoje życie Bogu i służbie Kościołowi, na wzór dziewic konsekrowanych. Jest to jedna z indywidualnych form życia konsekrowanego.


W Kościele Katolickim obrzęd konsekracji wdów jest skonstruowany w taki sposób, że nie przekreśla ich wcześniejszego małżeństwa. Nie jest ono czymś gorszym od stanu czystości. W czasie tego obrzędu, biskup błogosławi obrączki wdów, które od tej pory stają się znakiem oblubieńczej więzi z Chrystusem. Ponadto biskup wręcza wdowom krzyże i brewiarze.

źródło: wikipedia.pl oraz konsekrowane.org
foto: Andrzej Dobkiewicz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek