Informacje nt. prac nad specustawą regulującą pomoc obywatelom Ukrainy

środa, 9.3.2022 13:17 437 0

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że wciąż trwają prace nad tzw. specustawą regulującą pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na dzień 9 marca 2022 r.:

- obywatelom Ukrainy nie jest przyznawane świadczenie 500+ (przypominamy jednocześnie, że od 1 stycznia 2022 r. obsługą tego świadczenia zajmuje się ZUS, a nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),

- obywatelom Ukrainy nie jest wypłacane jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, 

- w Urzędzie Gminy Nowa Ruda nie jest prowadzony punkt recepcyjny. W godzinach pracy Urzędu można natomiast załatwić już sprawę nadania obywatelowi ukraińskiemu numeru PESEL oraz kwestie meldunkowe,

- na dzień dzisiejszy właściciele prywatnych obiektów, którzy przyjęli obywateli Ukrainy uciekających przed wojną pod swój dach nie otrzymują zwrotu kosztów noclegu i wyżywienia tych osób. Regulacje prawne w tej kwestii są wciąż projektowane. Prosimy natomiast o zgłaszanie faktu przyjęcia Ukraińców do prywatnego mieszkania do Urzędu Gminy Nowa Ruda pod numerem tel. 74 872 09 06.

Gmina Nowa Ruda

Dodaj komentarz

Komentarze (0)