Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Kłodzko [Foto]

wtorek, 6.7.2021 15:13 1117 1

Rada Gminy Kłodzko podczas ostatniej sesji jednogłośnie udzieliła wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Podczas sesji jednogłośnie podjęte zostały także uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kłodzko za rok 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kłodzko za 2020 rok.

Wójt, Zbigniew Tur podziękował swojej zastępczyni Urszuli Panterałce i skarbnik gminy Bożenie Rudy oraz wszystkim szefom jednostek organizacyjnych, kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy za owocną pracę na rzecz lokalnego samorządu.

Foto: Gmina Kłodzko 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

realista niedziela, 11.07.2021 08:02
Wszyscy radni to ZSLowcy to jak mieli głosować? Polityczne...