komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Alicji, Alojzego

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości. Bogata oferta edukacyjna!

środa, 18.3.2020 13:47 , odsłony: 6451
kategorie artykułu:

 

OFERTA EDUKACYJNA KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 

TECHNIKUM (zawody): 

o   technik ekonomista, 

o   technik hotelarstwa, 

o   technik informatyk, 

o   technik pojazdów samochodowych,

o   technik programista – NOWOŚĆ!!!,

o   technik rachunkowości – NOWOŚĆ!!!, 

o   technik reklamy, 

o   technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Nauka w technikum trwa pięć lat i kończy się egzaminem maturalnym. Jeśli podczas nauki w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zdasz dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskasz tytuł technika. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (zawody): 

o    kucharz, 

o    oddział dla pracowników młodocianych: 

- blacharz samochodowy, 

- cukiernik, 

- elektromechanik pojazdów samochodowych, 

- elektryk, 

- fryzjer, 

- kucharz, 

- lakiernik samochodowy, 

- mechanik pojazdów samochodowych, 

- piekarz, 

- pracownik obsługi hotelowej, 

- rolnik, 

- sprzedawca, 

- ślusarz i inne. 

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

REGULAMIN REKRUTACJI TUTAJ

 


Dlaczego warto się u nas uczyć?

ATUTY KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

-  jesteśmy największą szkołą na Ziemi Kłodzkiej, dlatego posiadamy najbogatszą ofertę edukacyjną;

-  doceniamy kreatywność, samodzielność, wytrwałość w dążeniu do celu;

-  nauczyciele KSP prowadzą zajęcia Szkolnego Koła Sportowego;

-  uczniowie KSP osiągają dobre wyniki na egzaminach maturalnych oraz wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

-  kadra pedagogiczna KSP to nauczyciele z dużym doświadczeniem; większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;

-  w szkole pracuje pedagog i psycholog, którzy każdego dnia służą swoją pomocą;

-  uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości biorą udział w praktykach zawodowych, które odbywają się za granicą, korzystają z tego przywileju uczestnicząc w kolejnych edycjach projektu „EUROPEJSKIE KŁODZKO”, który jest realizowany w ramach programu ERASMUS+;

-  potrafimy zadbać o dofinansowanie naszych pomysłów – nauczyciele KSP pozyskują środki z różnych konkursów grantowych;

-  w KSP działa modelarnia, w której powstało koło zainteresowań pod nazwą „Robotyka KSP” – na tej płaszczyźnie działają uczniowie klas technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk;

-  uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odnoszą spektakularne sukcesy w kolejnych edycjach Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz w Konkursie Wiedzy o Podatkach;

-  współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę;

-  firma Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU objęła patronatem uczniów kształcących się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej;

-  corocznie organizujemy „Dzień przedsiębiorczości”, podczas którego uczniowie odbywają jednodniową wizytę w wybranym miejscu pracy;

-  jesteśmy szkołą promującą honorowe oddawanie krwi – posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi;

-  w szkole działa dziennik elektroniczny.

 


Platforma rekrutacyjna online rusza od 11 maja

TUTAJ 》》》》

ZAPRASZAMY!

  

DANE KONTAKTOWE:

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
http://www.ksp.klodzko.pl
https://www.facebook.com/KlodzkaSzkolaPrzedsiebiorczosci/
57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8
adresy e-mail: sekretariat.ksp@onet.euwicdyr.ksp@onet.eu
tel. 74 867 20 69, 74 867 26 44

 

ZNAJDŹ NAS W INTERNECIE:

STRONA INTERNETOWA: www.ksp.klodzko.pl 

NASZ FACEBOOK: KLIK

NASZ KANAŁ NA YOUTUBE: KLIK