Kolejne laptopy trafiły do mieszkańców gminy Szczytna [Foto]

poniedziałek, 27.6.2022 12:15 1813 0

W Domu Ludowym w Wolanach odbyło się przekazanie ostatnich laptopów dla mieszkańców gminy z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gmina Szczytna pozyskała środki w wysokości 190 000 zł 

na zakup 76 laptopów. Rozdanych zostało ostatnich 31 laptopów. Uzyskane wsparcie przez gminę wyniosło 100%, czyli pełny grant.

Wnioski składane były bezpośrednio przez mieszkańców do urzędu i były weryfikowane we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolniczego, oddziałem we Wrocławiu. Jedyne kryterium jakie należało spełniać podczas składania wniosku dotyczyło dziecka z rodziny popegeerowskiej, czyli takiej, w której ktoś z rodziny pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)