Kolejny zrealizowany projekt z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego

środa, 7.9.2022 10:20 429 0

Dzisiaj do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, na oficjalne oddanie do użytku zrealizowanego projektu, została zaproszona przez Rafała Hankusa dyrektora KSP, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki wraz z Anettą Kościuk, dyrektor Wydziału Oświaty.

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości to szkoła powiatowa z największą liczbą uczniów – w dniu wczorajszym w rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2022/2023 udział wzięło 960 uczniów. KSP to już specjaliści w pozyskiwaniu środków na realizację swoich pomysłów, polepszających funkcjonowanie szkoły i otaczającej przestrzeni. W minionym roku KSP również pozyskała środki na realizację projektu – „Zielonej Klasy w Czerwonej”.

W tym roku, dzięki prężnie działającemu Stowarzyszeniu „Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości" z inicjatywy pani Marioli Bil, został złożony projekt pt.: „Czerwona w 3D”. Projekt pomyślnie przeszedł przez wszystkie etapy Budżetu Obywatelskiego, a dzięki zdobytym głosom (673) zakwalifikował się do realizacji i właśnie został wykonany. Pozyskane środki z Powiatu Kłodzkiego to 15 tys. zł. Jak poinformowała Sylwia Dajczer Gałczyńska wicedyrektor szkoły: „W ramach projektu „Czerwona w 3D” przeprowadzono modernizację holu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Wykonano nowoczesną aranżację przestrzenną, zamontowano również telewizor, na którym będą udostępniane ważne komunikaty dla społeczności szkolnej”. Dzisiaj można było podziwiać efekt końcowy wykonanych prac.

Gratulujemy pomysłodawcom, a dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom efektownego zrealizowania projektu, który będzie służył całej społeczności szkolnej.Czekamy na dalsze, równie ciekawe pomysły zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)