Lepiej wybierz! Jak zagłosować będąc w podróży?

środa, 22.5.2019 12:37 1934 0

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w niedzielę 26 maja. Warto wziąć w nich udział nawet, jeśli tego dnia będziemy w podróży. Wystarczy wziąć ze sobą zaświadczenie uprawniające  do głosowania w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą, a nawet na statku.  Warto też pamiętać, jak oddać ważny głos.

Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania?

•    Należy zgłosić wniosek o wydanie takiego dokumentu do urzędu gminy, w której jesteśmy ujęci w rejestrze  wyborców. Można zrobić to pisemnie, ustnie, faksem lub mailem. Trzeba zrobić to koniecznie do 24 maja włącznie. Zaświadczenie wydawane jest „od ręki” i bezpłatnie.

•    Do odbioru zaświadczenia można kogoś upoważnić pisemnie. Takie upoważnienie można przesłać do urzędu gminy faksem; nie wymaga ono notarialnego poświadczenia. W upoważnieniu trzeba podać imię (imiona) i nazwisko wyborcy, numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

•    Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania zostaniemy dopisani przez obwodową komisję wyborczą – w dowolnym lokalu, do którego sie udamy – do spisu wyborców. To zaś jest warunkiem wydania nam karty do głosowania. Jeśli okaże się, że zgubiliśmy lub zniszczyliśmy zaświadczenie, stracimy szansę udziału w tych wyborach, ponieważ kodeks wyborczy nie dopuszcza możliwości wydawania duplikatów. Nasze głosowanie będzie wówczas niemożliwe nawet w miejscu zameldowania lub tam, gdzie dopisaliśmy się do rejestru wyborców, bo przy wydawaniu zaświadczenia do głosowania zostaliśmy wykreśleni ze spisu wyborców w tej gminie.

„W wyborach liczy się każdy głos, nie bagatelizujmy jego znaczenia. W kampanii „Lepiej wybierz!” zachęcamy do poznania kandydatów i świadomego udziału w głosowaniu oraz informujemy jak oddać ważny głos: jeden krzyżyk na całej karcie do głosowania, przy nazwisku wybranej osoby” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Załącznik: infografika Jak oddać ważny głos?

---

Kampania „Lepiej wybierz!” zachęca Polki i Polaków, aby w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego uczestniczyli licznie i świadomie. Sposobem zachęcania do tego są krótkie, zabawne teksty, zwane „lepiejami”, które może napisać każdy i zgłosić w konkursie na fanpage’u kampanii https://www.facebook.com/lepiejwybierz/ Zapraszamy do udziału!

Organizatorami kampanii są organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, a także Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Więcej na: www.lepiejwybierz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)