Lewin Kłodzki: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji uzdatniania wody

poniedziałek, 25.7.2022 10:16 1553 5

Budowa ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ponad 10-letniej stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica - to inwestycje, jakie  przewidziane zostały do realizacji od jesieni 2022 r. do jesieni 2024 r. w gminie Lewin Kłodzki. 

Gmina Lewin Kłodzki uzyskała dotację w wysokości  3 107 723 zł na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Środki finansowe zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a konkurs rozstrzygnął w ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski. [Czytaj także: 5 gmin z dofinansowaniem na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową]. 

- Inwestycja będzie prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W trakcie jej realizacji zostanie wybudowanych ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, ponadto modernizację przejdzie ponad 10-letnia stacja uzdatniania wody w miejscowości Jawornica, z której zaopatrywani są w wodę mieszkańcy Lewina Kłodzkiego oraz Kotła - informuje Joanna Klimek-Szymanowicz, wójt gminy Lewin Kłodzki. - Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz bardzo dobrze przygotowany wniosek w naborze zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.W imieniu swoim oraz mieszkańców dziękuję Panu Grzegorzowi Macko - wicemarszałkowi województwa dolnośląskiego oraz wszystkim członkom Zarządu za przyznaną dotację, która w znaczący sposób wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców.

Przeczytaj komentarze (5)

Komentarze (5)

wtorek, 26.07.2022 17:17
50 oczyszczalni przydomowych? To nie lepiej oczyszczalnie wybudować i wszystkich...
Zibi poniedziałek, 25.07.2022 11:30
Panie Pinokio wasze szambo wybiło
Dana poniedziałek, 25.07.2022 12:31
Jak przyjedzie Prezes .My mieszkańcy uwi jamy ...
poniedziałek, 25.07.2022 12:54
Prezes nie przyjedzie ... Jak sam powiedział : nie ma...
poniedziałek, 25.07.2022 12:51
Co ty pierd w Rzymie chleb 1 euro w...