„Mali Bożkowiacy” na scenie Opery Wrocławskiej

środa, 23.11.2022 20:43 178 0

Zespół „Mali Bożkowiacy” prowadzony przez Sabinę Szybkę Korbę, Malwinę Kołt i Daniela Kopcia, działający przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, wspierany przez Gminę Nowa Ruda, wziął udział w XIII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska.

Koncert odbył się 19 listopada na scenie Opery Wrocławskiej. Na scenie wystąpiły zespoły pieśni i tańca z całego Dolnego Śląska. Zespół „Mali Bożkowiacy” zaśpiewał pieśni: „Zachódź słońce zachódź”, „Idzie chłopek drogą” oraz zatańczył taniec z okolic Jedliny-Zdrój „Jedliniok”.

Zespół został nagrodzony gromkimi brawami. Nasi wspaniali młodzi artyści jako jedyni bisowali. Odebraliśmy również gratulacje i wyrazy uznania od Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko. „Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci” – oceniła Sabina Szybka Korba.

Stroje dla dzieci zostały zakupione przy wsparciu budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku. Gmina Nowa Ruda, która przystąpiła do konkursu, realizowała projekt pod nazwą „Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego Mali Bożkowiacy”. Zakupionych zostało 30 kompletów strojów ludowych z regionu dolnośląskiego. Projekt opiewał na kwotę 43 980 zł. Kwota dofinansowania 21 740 zł.

Wójt gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska, serdecznie gratuluje dzieciom, rodzicom dzieci oraz prowadzącym zespół za przygotowanie występu na wysokim poziomie artystycznym i promowanie Gminy Nowa Ruda na Dolnym Śląsku. 

Informacje: Gmina Nowa Ruda. Zdjęcia: Małgorzata Zaleska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)