Minął kolejny miesiąc kontroli sanitarnej [Foto]

poniedziałek, 10.5.2021 12:05 1336 0

W kwietniu 2021 roku funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku realizowali kontrole sanitarne, w trakcie których skontrolowali przeszło 21 tysięcy osób udających się do naszego kraju. Kontrolowano także obcokrajowców pod kątem ich legalnego pobytu w Polsce. Zatrzymano 22 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące przepisy.

Funkcjonariusze z PSG w Kłodzku, wspierani przez funkcjonariuszy SG z Wrocławia-Strachowic oraz z Placówek SG w Braniewie, Grzechotkach, Bezledach, Gołdapi, Olsztynie, Sępopolu i Barcianach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, nadal prowadzą kontrolę sanitarną osób przyjeżdżających do naszego kraju z Republiki Czeskiej. Podczas ostatniego miesiąca w 15 punktach na pograniczu polsko-czeskim skontrolowali 21 233 osoby. Prawie 17 tysięcy osób zwolnionych było z obowiązku posiadania negatywnego testu. 1 464 osoby powróciły do Czech, natomiast 101 pouczonych zostało o konieczności skontaktowania się z sanepidem w celu odbycia kwarantanny. Podczas kontroli sanitarnych funkcjonariusze Straży Granicznej współdziałają z funkcjonariuszami KPP w Kłodzku i funkcjonariuszami SCS z referatu KAS w Kłodzku.

 

Zatrzymano także 21 obywateli Ukrainy, których cel wjazdu i pobytu w naszym kraju był niezgodny z deklarowanym. Za naruszenie przepisów Ustawy o Cudzoziemcach wszyscy otrzymali decyzje, na podstawie których muszą wyjechać z Polski, natomiast wizy czterem cudzoziemcom  zostały cofnięte. Zatrzymano także obywatela Rosji, którego przekazali funkcjonariuszom SG z Kłodzka policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego. Cudzoziemiec za nielegalny pobyt w Polsce zobowiązany został do powrotu do swojego kraju.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)