Nowa Ruda: Ankieta w subregionalnym programie modernizacji budynków

wtorek, 21.12.2021 14:18 815 0

Burmistrz Miasta Nowa Ruda zaprasza do wypełnienia Ankiet o źródłach ciepła oraz stanie budynku.

Celem jest:

1. Możliwość pozyskiwania środków na rzecz mieszkańców miasta na nowe instalacje grzewcze przez naszą Gminę. Aby osiągnąć ten cel musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy, co jest zadaniem gminy i wynika z przepisów prawa.


Jako samorząd prowadzący działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej Gminie chcielibyśmy zrealizować te cele poprzez przeprowadzenie badania ankietowego.

Ankieta znajduje się na Portalu internetowym Dobre Budynki dla mieszkańców (adres https://dobrebudynki.pl/ ), gdzie można:

- wypełnić online na stronie internetowej https://www.dobrebudynki.pl i przesłać (nie wymaga profilu zaufanego),

- pobrać, wydrukować, wypełnić i przekazać do gminy (osobiście, listownie, podpisaną i zeskanowaną na adres e-mail: marta.krupa@um.nowaruda.pl)

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie 15 lutego 2022r.

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 530 324 520 lub 74 872 0319

Ankieta dla domów jednorodzinnych znajduje się <<>>

Ankieta dla budynków wielorodzinnych znajduje się <<>>

Dodaj komentarz

Komentarze (0)