Nowa Ruda: Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok

poniedziałek, 10.1.2022 11:27 487 0

43 sesja Rady Miasta, której głównym punktem była dyskusja nad przyszłorocznym budżetem miasta. Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych.

Nowy budżet przewiduje dochody na kwotę - 114.579.202,67 zł, przy wydatkach sięgających - 121.687.073,5złotych. Plan wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, opiewa na kwotę - 24.503.628,6.

Największe zaplanowane zadania dotyczą remontów ulic: os. Wojska Polskiego, 30-lecia, Kościelna, Martwa, Podjazdowa ale także modernizacji zabytków miasta: Kaplicy Loretańskiej, budynku bramowego oraz Kościoła Pomocniczego p.w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Rada Miejska pozytywnie, jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)