Nowa Ruda: wkrótce remont ul. Kłodzkiej

wtorek, 12.4.2016 10:37 2618 2

Gmina miejska Nowa Ruda w porozumieniu z władzami województwa dolnośląskiego, przystępuje do realizacji III etapu modernizacji drogi nr 381. Dotychczas powstała nowa nawierzchnia od stacji paliw do Słupca (I etap) a na odcinku os. Waryńskiego - skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (II etap); utworzono dodatkowy pas ruchu, chodniki, zatoki przystankowe, oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. Zbliżający się wielkimi krokami III etap od prowadzący od tego skrzyżowania do Węglowej Woli, zakłada modernizację drogi wraz z kanalizacją deszczową. Planowane zakończenie prac, to koniec bieżącego roku.

Równolegle z modernizacją drogi realizowaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, nastąpi gruntowna przebudowa kanalizacji wzdłuż ul. Kłodzkiej. Niezbędną dokumentację przygotowało miasto. Oprócz położenia nowej kanalizacji (zadanie DSDiK), wykonane zostanie czyszczenie starej sieci wraz z inspekcją (samobieżna kamera) a także wymianą górnych części studni rewizyjnych (33 szt.) Wyżej wymienione prace dodatkowe, w całości pokryte zostaną ze środków gminnych. Ich kosz to ponad 170 tys. zł. Harmonogram prac przewiduje także montaż nowego oświetlenia (ul. Kłodzka); którego projekt wykona gmina miejska Nowa Ruda.

Innym zadaniem w bezpośrednim sąsiedztwie, realizowanym już wkrótce jest modernizacja ul. Kombatantów. Inwestycja zakłada powstanie zatok parkingowych, chodnika (po stronie Intermarche) oraz modernizację kanalizacji deszczowej. Koszt robót wynosić będzie 348 tys. zł.

- Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury są drogi - mówi burmistrz Nowej Rudy, Tomasz Kiliński. - Ostatnie lata to modernizacja głównych traktów w naszym mieście. Działania te realizowane są zarówno dla mieszkańców, inwestorów którzy lokują swoje fabryki w Nowej Rudzie oraz turystów. Kompleksowa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 381, jest efektem podpisanego po długich staraniach przez miasto Nowa Ruda, gminę Nowa Ruda oraz Radków porozumienia z Marszałkiem województwa. Dzięki temu do końca bieżącego roku, prace na tym strategicznym odcinku, zostaną zakończone. Przypominam że w 2014 roku; wspólnie z powiatem kłodzkim, przeprowadziliśmy modernizację ul. Bożkowskiej (skrzyżowanie ul.Kłodzka - Debry) a z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy II etap Nowa Ruda - Bożków - Gorzuchów. Obecnie chciałbym prosić o wyrozumiałość z uwagi na ewentualne utrudnienia drogowe, które mogą powstać podczas realizacji trzeciego, ostatniego już etapu tego dużego i ważnego zadania - dodaje.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

;) środa, 13.04.2016 01:51
Sejmik Województwa Dolnośląskiego da prawie 9 mln, reszta miasto.
Ciekawy wtorek, 12.04.2016 23:41
Mam pytanie - kto sfinansuje ( kto da pieniądze na...