komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 21 października 2020

Urszuli, Hilarego

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście składać dokumenty w KPP w Kłodzku

czwartek, 27.8.2020 10:12 , komentarze: 0 , odsłony: 758
kategorie artykułu:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutacje do służby w Policji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszej formacji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel.47 8752235 oraz 47 8752238  .

Każdy zainteresowany służbą  w Policji musi spełnić następujące wymagania:

·                                 posiadać polskie obywatelstwo,

·                                 posiadać nieposzlakowaną opinię,

·                                 nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·                                 korzystać z pełni praw publicznych,

·                                 posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

·                                 posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

·                                 dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

·                                 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Informujemy, że na stronie internetowej Wyższej szkoły Policji w Szczytnie w zakładce „Dobór do Policji” został umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony  pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby Policji

https://www.wspol.edu.pl/g/

 

Wasze komentarze

Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK