Powołania na stanowiska kierownicze

środa, 4.8.2021 09:54 1831 0

W kłodzkiej komendzie Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek wręczył rozkazy o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – nadkomisarzowi Pawłowi Przybycieniowi, na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – starszemu aspirantowi Grzegorzowi Kucfirowi, zaś aspirantowi sztabowemu Przemysławowi Płaskoń na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju. Funkcjonariusze dotychczas pełnili obowiązki na zajmowanych stanowiskach.

- 2 sierpnia 2021 roku Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku – podinspektora Piotra Graczyka wręczył rozkazy o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – nadkomisarzowi Pawłowi Przybycieniowi, na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – starszemu aspirantowi Grzegorzowi Kucfirowi, zaś aspirantowi sztabowemu Przemysławowi Płaskoń na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju. Pan Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku i jego Zastępca pogratulowali mianowanym awansów i życzyli sukcesów w kierowaniu podległymi jednostkami policji - informuje asp. sztab. Joanna Bielak z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Nadkomisarz Paweł Przybycień służbę w Policji rozpoczął z dniem 1 sierpnia 1997 roku. Jest absolwentem Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie pełnienia służby w Policji realizował zadania na stanowiskach podstawowych w wydziałach prewencji, ruchu drogowego, zadania asystenta d/s wykroczeń nieletnich i patologii, a następnie dyżurnego jednostki. Od 13 marca 2021 roku miał powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej.

Starszy aspirant Grzegorz Kucfir  jest absolwentem Wyższej Szkoły zarządzania „Edukacja we Wrocławiu”. Rozpoczął służbę w Policji z dniem 17 maja 2006 roku. Początkowo realizował zadania w pionie prewencji, a od 2009 roku związany był z pionem kryminalnym, gdzie zajmował stanowiska referenta, detektywa, a następnie kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej. Obowiązki Zastępy Komendanta Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej zostały mu powierzone z dniem 1 maja 2021 roku.

Aspirant sztabowy Przemysław Płaskoń jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego – kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Służbę w Policji pełni od 20 listopada 2000 r. Realizował zadania prewencyjne, a także kryminalne. Z dniem 1 maja 2012 roku został mianowany Dyżurnym Zespołu Dyżurnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku. Zadania Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju – w ramach powierzonych obowiązków – realizował od 15 kwietnia 2021 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)