Powołania na stanowiska kierownicze

czwartek, 9.9.2021 10:41 339 0

W kłodzkiej komendzie Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek wręczył rozkazy o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju – podinspektorowi Krzysztofowi Baranowi, na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju oraz komisarzowi Danielowi Woźniakowi na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju. Funkcjonariusze dotychczas pełnili obowiązki na zajmowanych stanowiskach.

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, podinspektor Rafał Siczek w obecności I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku – nadkomisarza Tomasza Ociepy wręczył rozkazy o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju podinspektorowi Krzysztofowi Barnowi oraz  Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju starszemu aspirantowi Danielowi Woźniakowi. Pan Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku i jego I Zastępca pogratulowali mianowanym awansów i życzyli sukcesów w kierowaniu podległymi jednostkami policji.

- podinspektor Krzysztof Baran służbę w Policji rozpoczął z dniem 20 sierpnia 2001 roku. Jest absolwentem Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie pełnienia służby w Policji realizował zadania na stanowiskach podstawowych w wydziałach prewencji, kryminalnego, zadania asystenta d/s wykroczeń nieletnich i patologii, a następnie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji  w Kłodzku. Od 15 czerwca 2021 roku miał powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju.

- komisarz Daniel Woźniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Rozpoczął służbę w Policji 27 lipca  2007 roku. Początkowo realizował zadania w pionie prewencji, a od 2008 roku związany był z pionem kryminalnym, gdzie zajmował stanowiska referenta, detektywa, a następnie kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju. Obowiązki Zastępy Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju zostały mu powierzone z dniem 1 lipca 2021 roku.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)