komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

niedziela, 19 maja 2019

Iwa, Piotra

Prace Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z udziałem starosty kłodzkiego

czwartek, 14.3.2019 11:51 , komentarze: 0 , odsłony: 211
kategorie artykułu:

Starosta kłodzki, Maciej Awiżeń, w ramach działań Komisji Wspólnych Rządu i Samorządu Terytorialnego, bierze udział w pracach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Warszawie, gdzie reprezentuje stronę samorządową w rozmowach z przedstawicielami rządu jako jeden z członków Związku Powiatów Polskich.

Obecnie sytuacja w Polskiej Służbie Zdrowia jest niezwykle ciężka i na dzień dzisiejszy poważnie zagrożone są szpitale powiatowe. Ogólnie rzecz ujmując NFZ przedstawia szpitalom do podpisania kontrakty, w których nie uwzględnia wzrostu kosztów ich funkcjonowania.

Niektóre kontrakty są wręcz przygotowane jakby czas się zatrzymał wiele lat temu.

Rząd nie uwzględnia też w kontraktach podwyżek dla pracowników, które sam z nimi wynegocjował, a które potem nakazał wypłacać samorządom, nie wskazując skąd te pieniądze miałby się znaleźć.

Jest również ogromny problem z wypłacaniem szpitalom nadplanowych realizacji, kontrakty nie uwzględniają też wzrostu obecnych cen rynkowych. Udział Starosty Kłodzkiego w pracach tych komisji ma zwrócić uwagę rządzącym, aby przyjrzeli się poważnie tej dramatycznej sytuacji i uwzględnili te wszystkie problemy na przyszłość.

Tematy planowane podczas prac komisji :

1. Wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w zakresie określenia wymaganych kwalifikacji kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad regulacją dotyczącą wystawiania aktów zgonu i instytucją tzw. „koronera”.

3. Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Projekty;
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna – wysłano dn. 6.03.br.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UB16) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

3. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.(UD 489) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) 
Projekty wersje po konsultacjach;

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.(KWRIST dn. 27.02.br. upoważniła zespól do wyrażenia opinii wiążącej
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Na czym polegają wspólne komisje :

Cyt:
„Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego.

Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.”

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

 

Wasze komentarze


piątek, 17.5.2019 10:11
piątek, 17.5.2019 09:35
środa, 15.5.2019 13:50
środa, 15.5.2019 09:25
1
wtorek, 14.5.2019 16:36
1
poniedziałek, 13.5.2019 08:24
poniedziałek, 13.5.2019 08:16
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
Praca na GoWork
Praca na GoWork