Przebudowa przepustu na potoku Dańczówka zakończona [Foto]

środa, 27.1.2021 10:42 1713 0

Zakończone zostały prace polegające na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - przepustu na potoku Dańczowka, przy drodze gminnej w miejscowości Dańczów.

- Bardzo serdecznie dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej - Panu Przemysławowi Zwaduchowi oraz Panu Prezydentowi Wrocławia - Jackowi Sutrykowi za udzielone wsparcie finansowe, bez którego realizacja inwestycji nie byłaby możliwa! -  mówi Joanna Klimek-Szymanowicz, wójt gminy Lewin Kłodzki. 

Zakres prac obejmował:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie płyt betonowych pod montaż przepustów,
- montaż prefabrykowanych przepustów,
- wykonanie ścian przyczółków na wjeździe i wyjeździe,
- wykonanie płyty żelbetowej i nawierzchni asfaltobetonowej,
- wykonanie umocnienia brzegów z gabionów,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

Wartość inwestycji: 147 550,00 zł.
Źródła finansowania zadania: Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej, Gmina Wrocław 

Joanna Klimek-Szymanowicz, wójt gminy Lewin Kłodzki.

Nadleśnictwo Zdroje w ramach przedsięwzięć wspólnych w 2020 r. wykonało m.in.:
1. Przebudowę drogi – most na potoku Dańczówka - udział środków Nadleśnictwa 103 000,00 zł, co stanowiło 69,81% wspólnego przedsięwzięcia.
2. Przebudowa ul. Wiejskiej w Polanicy Zdroju - udział środków Nadleśnictwa 200 000,00 zł, co stanowiło 43,48% wspólnego przedsięwzięcia.
3. Jerzykowice Wielkie - Jeleniów droga dojazdowa do gruntów rolnych - udział środków Nadleśnictwa 66 000,00 zł, co stanowiło 15,05% wspólnego przedsięwzięcia.
4. Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225D Jakubowice w Kudowie Zdroju - udział środków Nadleśnictwa 50 000,00 zł, co stanowiło 66,31% wspólnego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)