Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka

poniedziałek, 21.2.2022 10:47 1970 1

Powiat kłodzki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka". W ramach zadania zaplanowano remont całej drogi powiatowej nr 3275D z Niemojowa do Różanki. Jej długość wynosi 5,358 km. Realizacja zadania z uwagi na jego duży zakres zaplanowana została na dwa lata. Rozpoczęcie robót nastąpi po wyłonieniu ich wykonawcy w  roku bieżącym, natomiast zakończenie będzie miało miejsce w roku 2023.

Zakres zadania obejmuje: remont nawierzchni jezdni- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie dwóch warstw nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, a także remont odwodnienia drogi i zjazdów poprzez dostosowanie ich nawierzchni do nowej nawierzchni drogi oraz oznakowanie drogowe.

Finansowanie zadania:

Całkowita wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 5 401 418 zł.

Finansowanie zadania w roku 2022:

- 596 351 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 288 912 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego,

- 307 440 zł – dofinansowanie z Gminy Międzylesie.

Finansowanie zadania w roku 2023:

- 2 104 357 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 1 198 567 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego,

-    905 791 zł – dofinansowanie z Gminy Międzylesie.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Widz poniedziałek, 21.02.2022 14:21
W końcu droga do Macgivera bez dziur.