Remont ulic w Słupcu. Wartość robót: 6 milionów złotych [FOTO]

piątek, 2.9.2022 10:12 455 0

Trwa modernizacja ulic przy osiedlach Wojska Polskiego oraz 30-lecia w Słupcu. Całkowity koszt: 5 953 604,57 zł. Środki prawie w całości (83 proc), pochodzą z rządowego programu „Polski Ład”. Prace zakończyć się mają w październiku 2023 r.

Co ma zostać zrobione? Od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Wiejską (650 m) oraz na ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Kłodzką do sklepu Lewiatan (540 m) powstaje nowa nawierzchnia wraz odwodnieniem, chodnikami oraz przebudowywane są miejsca parkingowe. W tej samej lokalizacji, w ramach tzw. projektu norweskiego, kończy się modernizacja oświetlenia ulicznego. Wartość tych prac to  455 tys. zł. [-]

Zdjęcia: Urząd Miejski w Nowej Rudzie.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)