Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Szczytnej

sobota, 2.7.2022 08:51 3784 7

30 czerwca b.r. podczas XLVI sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Szczytnej uzyskał od radnych absolutoriom z wykonania budżetu za zeszły rok. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium poprzedzone było rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2021 a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Podczas trwania sesji w swoim wystąpieniu poprzedzającym głosowanie radnych Zastępca Burmistrza Wojciech Zimoch podkreślał trudności, z jakimi borykała się gmina i urząd w zeszłym roku. Związane one były m.in. ze zmianami personalnymi osób piastujących stanowisko Burmistrza Szczytnej oraz czasowym brakiem skarbnika gminy. W 2021 roku osób pełniących funkcję Burmistrza w Gminie Szczytna było 5:

- Jerzy Król, któremu komisarz wyborczy wygasił mandat w październiku 2021

- Krzysztof Żak, pełniący obowiązki Burmistrza Szczytnej w czasie kilkumiesięcznej nieobecności Jerzego Króla

- Aneta Sitarz - Sekretarz Gminy

- Wojciech Zimoch - mianowany 5.10.2021 decyzją Prezesa Rady Ministrów na osobę pełniącą funkcję Burmistrza do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów

- Marek Szpanier - wybrany w przedterminowych wyborach w dn. 5 grudnia 2021 na Burmistrza Szczytnej

Pomimo takich przeciwności, dzięki odpowiedzialnej w opinii Zastępcy Burmistrza postawie wszystkich pracowników urzędu i podległych jednostek budżet na rok 2021 udało się zrealizować.

Wojciech Zimoch na koniec swojego wystąpienia podziękował wszystkim pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtyskom, sołtysom i radnym za zaufanie, otwartość i współpracę w okresie pełnienia przez niego funkcji Burmistrza Szczytnej stwierdzając jednocześnie, że było to niezbędne i kluczowe dla realizacji budżetu na rok 2021 oraz dla przyszłości gminy. Słowa te znalazły potwierdzenie w wynikach głosowania: obecni na sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu bezwzględną większością głosów (oddano 14 głosów: 10 - ZA, 2-PRZECIW, 2-WSTZRYMAŁO SIĘ)

Burmistrz Szczytnej otrzymał także od radnych wotum zaufania stosunkiem głosów: 11-ZA, 2-PRZECIW, 1-WSTRZYMAŁO SIĘ

 

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

mysliwy niedziela, 03.07.2022 21:15
wyginiemy jak mamuty
sobota, 02.07.2022 14:24
Szczytna To przykład fantastycznych rządów PiS
Bogobojowy poniedziałek, 04.07.2022 09:10
Właśnie widać jaki wychodek się zrobił z tej waszej...
Rysiek sobota, 02.07.2022 16:38
W 2015 r .za godz.pracy kupiłem 2 Bergery w...
mieszkaniec od 55r. sobota, 02.07.2022 15:33
Takiego Burmistrza po rękam całować,wie co trzeba zrobić.
Zibi sobota, 02.07.2022 14:37
Putin inflacja wina UE wszyscy winni inflacja tylko nie Pis...
R07 sobota, 02.07.2022 12:53
Szpanier, który został Burmistrzem 5 grudnia 2021 dostał absolutorium za...