komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Kłodzkiego

poniedziałek, 31.5.2021 14:44 , komentarze: 0 , odsłony: 632
kategorie artykułu:

W poniedziałek, 31 maja w trybie zdalnym odbyła się VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiat Kłodzkiego. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w okresie panującej pandemii prowadził szereg ważnych, dodatkowych działań, skierowanych na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa. Mimo trudnego czasu, udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań i zrealizować założenia budżetu.

Podczas sesji radni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego 2020 r. Po zaprezentowaniu raportu przez Macieja Awiżenia, starostę kłodzkiego odbyła się debata, a po niej nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu.

Rada udzieliła wotum zaufania zarządowi, ilością głosów: 18 głosów ZA udzieleniem wotum zaufania, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

Następnie radni ocenili pracę zarządu w minionym roku pod względem finansowym. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020, i zwróciła się do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu.

Na poniedziałkowej sesji Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał absolutorium, ilością głosów: ZA udzieleniem absolutorium 17 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymało się 4 radnych.

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się dobrą współpracą do wykonania budżetu Radni jednomyślnie przyjęli także uchwałę, dotyczącą sprzeciwu Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, planowanej z dniem 1 lipca br., sprzeciw Rady Powiatu zostanie przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wasze komentarze

czwartek, 17.6.2021 12:19
czwartek, 17.6.2021 10:48
poniedziałek, 14.6.2021 16:36
1
poniedziałek, 14.6.2021 09:02
1
niedziela, 6.6.2021 17:08
2
poniedziałek, 31.5.2021 14:44
wtorek, 25.5.2021 09:05
3
poniedziałek, 24.5.2021 10:19