Służba Więzienna w szkole

czwartek, 27.1.2022 11:13 1583 0

W ubiegłym tygodniu, w następstwie wystosowanego przez organizatorów zaproszenia, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Kłodzku spotkał się z uczniami mieszczącego się w Lewinie Kłodzkim Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku".

Sierż. Marek Grzelak, funkcjonariusz Służby Więziennej realizujący na co dzień obowiązki wychowawcy ds. Kulturalno-oświatowych i sportu przybliżył uczniom zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim  funkcjonowanie współczesnego więzienia.

W pierwszej części spotkania wychowawca przedstawił uczniom strukturę organizacyjną Służby Więziennej/jednostek penitencjarnych oraz podział kompetencji i zadań w tej formacji.

Kolejna część prelekcji poświęcona została prowadzonym oddziaływaniom penitencjarnym w zakładach karnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy kulturalno-oświatowej, działalności z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz biblioteki. Uczniowie zapoznani zostali z ofertą zajęć oraz programów resocjalizacyjnych realizowanych przez kadrę penitencjarną w kłodzkiej jednostce.

Aby uatrakcyjnić jakość prezentowanych treści, wystąpienie wzbogacono prezentacją multimedialną oraz filmami promocyjnymi. W części końcowej, aby uzupełnić wiedzę i rozwiać wątpliwości uczniowie mieli możliwość zadawania wychowawcy pytań.

tekst: zespół prasowy
zdjęcia udostępnił sierż. Marek Grzelak

Dodaj komentarz

Komentarze (0)