Sport a ubezpieczenie dzieci – co warto wiedzieć?

środa, 23.6.2021 00:00 579

Kupując ubezpieczenie NNW dla dziecka, należy sprawdzić, jakie zdarzenia obejmuje. Czy chroni dziecko także podczas uprawiania sportu? To zależy od rodzaju sportu – amatorskiego, zawodowego, ekstremalnego.

Ubezpieczenie dzieci to ważna sprawa. Ma je chronić przed następstwami niebezpiecznych wypadków. Ochrona działa podczas pobytu dziecka w szkole lub innej placówce edukacyjnej, ale też w drodze do i ze szkoły, w czasie wolnym, a także na wakacjach.

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli np.: urazu (złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia, rany wymagającej szycia, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku), rozstroju zdrowia (zmian w organie lub organach ciała, które zakłócają normalne funkcjonowanie organizmu ludzkiego, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku) lub uszkodzenia ciała (uszkodzenia organu lub narządu w następstwie nieszczęśliwego wypadku). Co jeszcze obejmuje ubezpieczenie? Sport? Czy uprawianie sportu jest objęte ochroną ubezpieczeniową?

Uprawianie sportu a ubezpieczenie dzieci

Istnieją sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa może być wyłączona lub ograniczona. Zazwyczaj ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są następstwem zawodowego uprawiania sportu przez dziecko, amatorskiego uprawiania wybranych dyscyplin – m.in. narciarstwa zjazdowego, snowboardingu i wspinaczki górskiej oraz tzw. sportów ekstremalnych. Jakie dyscypliny obejmuje ubezpieczenie NNW sport, a jakich nie? Kupując ubezpieczenie dzieci w ofercie PKO BP, należy zapoznać się z OWU i zweryfikować zakres ochrony pod tym kątem.

Amatorskie uprawianie sportu

Jest to aktywność fizyczna uprawiana na poziomie rekreacyjnym w wyznaczonych do tego miejscach. Chodzi o uprawianie sportu w celu utrzymania lub regeneracji sił. Jest to forma tzw. czynnego wypoczynku. Do sportów amatorskich zalicza się m.in.: jazdę na rowerze, jazdę konną, piesze wędrówki górskie, jazdę na rolkach, piłkę nożną, siatkówkę plażową, koszykówkę, taniec towarzyski, pływanie, wędkarstwo, jogging, badminton, tenis, aerobik oraz jogę. Uprawianie takich sportów nie wymaga zazwyczaj dokupywania rozszerzenia zakresu, nie obowiązują też zwyżki.

Sporty ekstremalne

Są to aktywności sportowe, które wymagają dużych umiejętności, odwagi i podejmowania ryzyka. Zalicza się do nich m.in.: alpinizm, baloniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, wspinaczkę górską, sporty motorowe, downhill, kajakarstwo górskie, motocross, rajdy samochodowe, szybownictwo itp. Klasyfikacja sportów ekstremalnych ma duży związek z miejscem i warunkami klimatycznymi. Trekking górski powyżej 3500 m n.p.m. może być uznany przez ubezpieczyciela za sport ekstremalny. Dokładna lista takich aktywności jest określona w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie sporty ekstremalne może również wiązać się ze znaczną zwyżką w wysokości składki.