Szkolili narciarzy w Zieleńcu i przekazali pieniądze na pomoc Ukrainie

poniedziałek, 14.3.2022 14:05 1055

12 marca 2022 z inicjatywy jednego z instruktorów w Szkółce SkiTeam Zieleniec odbyła się akcja pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Instruktorzy prowadzili szkolenia narciarskie, a kwota w całości przeznaczona została na pomoc ukraińskim dzieciom, które przebywają w Dusznikach Zdroju. W tym miejscu szczególne podziękowania dla instruktorów: Tomasz Powolny, Klaudia Wiktoria, Bogusław Lech, Marcin Kuczyński, Leszek, Bartek i Robert Oliszewski oraz właścicielowi szkółki Cezariuszowi Hekiert, który przyjął pomysł z entuzjazmem. Uzbieranoy kwotę 3000 zł i przekazano na konto Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju z myślą o dzieciach.

12 березня 2022 року, за ініціативи одного з інструкторів у дитячому садку SkiTeam Zieleniec була організована акція допомоги біженцям з України. Інструктори провели лижне тренування, і вся сума була спрямована на допомогу українським дітям, які перебувають у Душниках-Здруй. Тут я хотів би подякувати своїм колегам-викладачам: Томашу Повольному, Клавдії Вікторії, Богуславу Леху, Марціну Кучинському, Лешеку, Бартеку та Роберту Олішевським, а також власнику дитячого садка Цезаріушу Гекерту, який з ентузіазмом прийняв ідею. Ми зібрали 3000 злотих, які перерахували на рахунок Ратуші в Душниках-Здруй, маючи на увазі діт.

Źródło: Nartorama (FB)