Termomodernizacja placówek oświatowych w gminie Bystrzyca Kłodzka

czwartek, 18.3.2021 08:50 960 0

Gmina Bystrzyca Kłodzka wystąpiła o dofinansowanie na termomodernizację dwóch placówek edukacyjnych. Celem projektu jest kompleksowe docieplenie budynków Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.

Projekt zostanie zrealizowany w celu poprawy jakości powietrza w gminie bystrzyckiej poprzez termomodernizację placówek oraz zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii,  tym samym zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dotację na to zadanie samorząd zamierza pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)