W dusznickim muzeum zakończono pierwszy etap konserwacji wielkich maszyn papierniczych [FOTO]

poniedziałek, 21.11.2022 16:47 192

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju sfinalizowało prace, mające na celu konserwację i renowację części maszyn znajdujących się na muzealnym dziedzińcu.

W tym roku do konserwacji wytypowano trzy spośród aż osiemnastu urządzeń, które z uwagi na swe przeznaczenie i zastosowanie stanowią cenne źródło historii w zakresie produkcji papieru. Mowa tu o ścieraku czteropasmowym z 1919 roku, czyli ogromnym urządzeniu niemieckiej produkcji marki Voith, służącym do mechanicznego przetwarzania drewna na surowiec papierniczy (tzw. ścier), gniotowniku, powstałym w okresie międzywojennym przeznaczonym do rozdrabniania surowców papierniczych oraz o rafce, służącej do czyszczenia masy papierniczej z zabrudzeń i niedomielonych pęczków celulozy. Ścierak, gniotownik i rafka, to jedne z największych historycznych urządzeń papierniczych wchodzących w skład zbiorów muzeum. 

Wewnątrz budynku nie ma możliwości ich przechowywania z uwagi na brak dostępnej przestrzeni. Wszelkie działania musiały więc skupić się na takim zabezpieczeniu obiektów, które pozwoli na dalsze ich eksponowanie w warunkach plenerowych oraz wykluczy potencjalnie nieodwracalne uszkodzenia wynikające z degradującego wpływu warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy promienie słoneczne. 

W efekcie zrealizowanych prac konserwatorskich osiągnięty został jeden ze strategicznych celów działalności muzealnej, jakim jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa konserwatorskiego zbiorom muzealnym. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.