W Stroniu Śl. powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do pomocy Ukraińcom

środa, 9.3.2022 08:24 365 0

Burmistrz Stronia Śląskiego powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do pomocy obywatelom Ukrainy.

 W skład Zespołu weszli pracownicy urzędu i przedstawiciele jednostek podległych Gminie Stronie Śląskie.

  • Przewodniczącym zespołu został Burmistrz Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec.
  • Koordynatorem Zespołu został Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski - kontakt całodobowy pod nr tel. 748117751, e-mail: sekretarz@stronie.pl

        W sprawach związanych z rejestracją obywateli Ukrainy, zakwaterowaniem oraz innymi działaniami pomocowymi prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Olszewskim lub z Panem Markiem Stockim - Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej, kontakt: tel. w godzinach pracy urzędu: 748117729, e-mail: zarz.kryzys@stronie.pl.

        Serdecznie dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w organizację pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie.

Gm. Stronie Śl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)