Wiemy kto wybuduje obwodnicę Kłodzka!

czwartek, 18.12.2014 08:05 16861 10

Wiadomo już kto wybuduje obwodnicę Kłodzka. Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyłonił najkorzystniejszą ofertę dotyczącą przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy miasta.

- Jako najkorzystniejszą wskazaliśmy ofertę konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor oraz Trakt S.A. Oferta złożona przez wykonawców opiewa na kwotę nieco ponad 197 mln zł brutto – wyjaśnia Joanna Borkowska, GDDKiA Oddział we Wrocławiu - Wykonawca zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Kłodzka w czasie 30 miesięcy, z czego pierwszych 12 m-cy przewidzianych jest na zaprojektowanie a kolejne na realizację. Wykonawca zadeklarował 10 lat gwarancji na wykonane roboty.

        Zdjęcie ilustracyjne


Oferty złożyło w sumie 13 firm wykonawczych. Najtańszą ofertę, w wysokości 148,5 mln zł złożyła firma Max Boegl. Została ona jednak odrzucona ponieważ (zgodnie z art. 89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum firm Berger Bau Polska/Berger Bau GMB, który za wybudowanie obwodnicy chciał ponad 278 mln zł.

- Kryteria wyboru zastosowane w przetargu to: 90% cena, 5% czas realizacji i 5% gwaranacja jakości. 10 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu mogą złożyć odwołanie. Termin odwołań mija 27 grudnia br. - tłumaczy Joanna Borkowska - Obecnie GDDKiA przygotowuje dokumenty do przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych  w celu  dokonania tzw. kontroli uprzedniej, która ustawowo trwa 14 dni,  ale w sprawach  skomplikowanych może się przedłużyć. Jeśli nie będzie odwołań i kontrola uprzednia wypadnie pomyślnie przewidujemy, że w styczniu 2015 roku podpiszemy umowę z Wykonawcą.

Budowa obwodnicy Kłodzka pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Jak informuje GDDKiA we Wrocławiu zadanie przewiduje budowę 9 obiektów inżynierskich, w tym: 

- w ciągu obwodnicy Kłodzka: 4 wiadukty drogowe, 2 estakady – w tym 3 obiekty o charakterze przejścia zintegrowanego pełniącego funkcję przejść dla zwierząt.
- nad obwodnicą Kłodzka: 1 wiadukt drogowy
- w ciągu łącznika DK-46: 1 wiadukt drogowy, 1 most drogowy – w tym 2 obiekty o charakterze przejścia zintegrowanego pełniącego funkcję przejść dla zwierząt. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, między innymi: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające. 


Oddanie do ruchu obwodnicy Kłodzka planowane jest w I kwartale 2018 roku.

 

 

                                                                                                                                                                     P.Schulz/ Doba.pl 

 

Przeczytaj komentarze (10)

Komentarze (10)

:-) sobota, 27.12.2014 21:51
A czy może ktoś pokazać na mapie gdzie to bedzie
Janek niedziela, 21.12.2014 20:21
Tanie mięso to psy jedzą.Jeśli rozpiętość cen jest 100 mln.zł...
Mary z rodziną piątek, 19.12.2014 13:26
Zaś wybudują 2-pasmówkę i będzie się auto za autem wlokło....
Grisza czwartek, 18.12.2014 22:43
Panowie i Panie ? Ktoś wie ile będzie liczyć w...
czwartek, 18.12.2014 21:44
Bedzie to samo co w zabkowicach, niekonczaca się opowieść.
kuń który mówi czwartek, 18.12.2014 19:14
a nikogo nie zastanowła taka ogromne rozpiętość cen ? ...
czwartek, 18.12.2014 11:53
skoro na to jest przeznaczone 280mln zł to jak mozna...
.... czwartek, 18.12.2014 14:39
a co chcesz, żeby Kaczyński narobił rabanu, że wały, że...
czwartek, 18.12.2014 13:35
witamy i czekamy
czwartek, 18.12.2014 10:30
wawawiwa !