Wspólne projekty z czeskimi partnerami

czwartek, 6.12.2018 10:26 2256 0

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Kłodzkiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku wraz z przedstawicielami Kraju Kralovehradeckiego ze strony czeskiej.

Spotkanie odbyło się w sprawie naszych wspólnie realizowanych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska p.n.: „Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych”, oraz „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich”.

Podczas spotkania omówiono postęp rzeczowy trwającej przebudowy dróg po stronie polskiej i po stronie czeskiej. Wymieniono się informacjami dotyczącymi kwestii finansowych oraz ustalono kierunki dalszych działań obu partnerów zmierzających do sprawnej i zgodnej z wcześniejszymi założeniami realizacji obu projektów. Po naradzie dokonano wspólnego objazdu dróg.

Po stronie polskiej były to dwie drogi: 3241D Łężyce - Duszniki-Zdrój oraz 3333D Karłów - Ostra Góra. Po stronie czeskiej - droga III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota. Ustalono wspólnie, że kolejne spotkanie obu partnerów odbędzie się wiosną przyszłego roku. Całość spotkania poprowadził Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Dodaj komentarz

Komentarze (0)