X Narodowe Czytanie w Zakładzie Karnym w Kłodzku

piątek, 17.9.2021 15:25 1113 2

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Kłodzku wzięli udział w kolejnej, dziesiątej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

W Zakładzie Karnym w Kłodzku grupa skazanych, pod opieką wychowawcy kpt. Magdaleny Zawadzkiej, wzięła udział w Narodowym Czytaniu. W bieżącym roku, z pomocą personelu terapeutycznego tj. mjr Joanny Włudyki - Gryckiewicz oraz mł. chor. Krzysztofa Ryby do akcji przyłączyli się również osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych zniepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Chętni otrzymali kopie ,, Moralności pani Dulskiej”, ponadczasowego dzieła Gabrieli Zapolskiej. Dzieło powstało w ciągu kilkunastu dni na przełomie października i listopada 1906 roku. Sztuka przedstawia historię rozgrywającą się w mieszczańskim domu początku XX wieku. Nazwisko bohaterki sztuki na stałe zagościło w polszczyźnie – dulszczyzna to określenie kołtuństwa, mieszczańskiej hipokryzji i ciasnoty poglądów, połączonej z wysokim mniemaniem o własnych walorach moralnych. ,, To opowieść o ludziach. Bez polityki i z uniwersalnym przesłaniem moralnym…” - podkreślali Prezydent RP wraz z małżonką podczas Narodowego Czytania 2021 w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Corocznie celem akcji Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wszystkie te elementy doskonale wpisują się w działalność prowadzoną na terenie jednostek penitencjarnych, spełniają ważną rolę w procesie resocjalizacji.

tekst i zdjęcia: zespół redakcyjny

 

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Cov niedziela, 19.09.2021 06:45
A po Co im te gacie na twarzy skoro...
poniedziałek, 20.09.2021 14:21
Jm trzeba czytać ale kodeks karny