komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Lidii, Augusta

Zawiadominie o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

piątek, 5.7.2019 18:55 , komentarze: 0 , odsłony: 1069
kategorie artykułu:

Lewin Kłodzki, 01.07.2019.


ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Lewin Kłodzki zawiadamia, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr IX/60/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia
1 lipca 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonych na terenie Gminy Lewin Kłodzki.

I. Nieruchomości zamieszkałe:

jeśli odpady komunalne są gromadzone
i odbierane w sposób selektywny: jeśli odpady komunalne są gromadzone
i odbierane w sposób nieselektywny:
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi
22, 00 zł od osoby zamieszkałej Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi
38, 00 zł od osoby zamieszkałej


II. Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę za pojemnik:
1) o pojemności 110l - 120 l - w wysokości 30,00 zł.
2) o pojemności 240 l - w wysokości 60,00 zł.
3) o pojemości 1100 litrów - w wysokości 250,00 zł.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne zmieszane ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 110 l -120 l – w wysokości 49,00 zł.
2) o pojemności 240 l – w wysokości 85,00 zł.
3) o pojemości 1100 litrów – w wysokości 370,00 zł.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.

Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja,
w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Opłatę można wnieść przelewem na konto nr 11 1020 5095 0000 5302 0151 4173 lub
w Kasie Urzędu Gminy Lewin Kłodzki.

W razie pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy do kontaktu
z Urzędem Gminy w Lewinie Kłodzkim pokój nr 10, telefonicznie pod nr tel. (74) 8698-428 wew. 1 lub na adres poczty elektronicznej: kmczynsze@lewin-klodzki.pl

 

 

Wasze komentarze

piątek, 31.7.2020 09:20
wtorek, 28.7.2020 13:45
1
wtorek, 28.7.2020 12:22
poniedziałek, 27.7.2020 17:09
poniedziałek, 27.7.2020 09:34
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ELMECIK
ELMECIK