[FOTO] Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku w budowie

wtorek, 7.12.2021 09:22 532 0

W dniu 23.02.2021 roku została zawarta umowa partnerska w celu realizacji projektu współpracy pod tytułem: „Turystyka Regionalna i Promocja Produktu Lokalnego" pomiędzy partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu",które reprezentuje Prezes Zarządu Pan Krystian Ulbin, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zarządzanym przez Panią Prezes Agnieszkę Kasina.Przedmiotem umowy jest zawiązanie partnerstwa w celu realizacji projektu współpracy „Turystyka Regionalna i Promocja Produktu Lokalnego".Celem projektu jest promocja produktu lokalnego oraz oferty turystycznej poprzez utworzenie „Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku" oraz „Centrum Rekreacyjno – Turystycznego Dobrej Widawy"na obszarze dwóch LGD.

Lokalizacja budynków, powstałych w ramach projektu współpracy:1. „Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku" ul. Sportowa, 58-170 Dobromierz,2. „Centrum Rekreacyjno – Turystycznego Dobrej Widawy" obok zalewu w Stradomi Wierzchniej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)