[FOTO] Zabawa jakich mało. Dzień Seniora w gminie Świdnica

sobota, 22.10.2022 19:26 2901 0

Mają wiele chęci i energii do działania. Pracują, korzystają z różnych szkoleń, kursów, kół zainteresowań, obsługują komputery, wstawiają posty w serwisach społecznościowych, uprawiają sport. Ponad 50 seniorów odpowiedziało na zaproszenie organizatorów z okazji Dnia Seniora na świetlicy w Opoczce.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy Świdnica: Regina Adamska - Przewodnicząca Rady Gminy, Justyna Sara-Hryncyszyn z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Świdnicy oraz Arkadiusz Piaseczny -Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica.

  - Bycie seniorem powinno stać się atutem, dlatego uszanujmy ten czas jako dobrodziejstwo. To wy, drodzy seniorzy macie ogromną wiedzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie sytuacji. Ty wy jesteście strażnikami tradycji religijnych, patriotycznych i rodzinnych. Kultywujecie kulturę naszego regionu, naszej miejscowości, a także kulturę kulinarną. To wy pracowaliście całe życie, na to, co mamy dziś. Niech wartości i polskie chrześcijańskie tradycje, które przez lata waszego życia były dla was drogowskazem, staną się również dla młodszego pokolenia. Do naszych, drogich seniorów , wciąż młodych duchem, którzy może mają srebrne włosy, ale na pewno złote serca kieruję najserdeczniejsze życzenia - mówił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica, Arkadiusz Piaseczny.

 - Z okazji Dnia Seniora, życzę wam, mieszkańcom gminy Świdnica w imieniu własnym i całej społeczności samorządowej: zdrowia, takiego, które pozwoli na dalsze aktywne życie, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, szacunku i miłości. Życzę państwu, aby jesień życia, która jest przed nami , była wykorzystywana do spełniania marzeń i zamierzeń, których nie zrealizowaliśmy do tej pory  - mówiła Przewodnicząca Rady Gminy, Regina Adamska.

 Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

 Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Przyjaciół Makowic i Opoczki, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Rady Sołeckie Opoczki, Makowic i Jakubowa.

 foto - J. Cader

Dodaj komentarz

Komentarze (0)