komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 5 sierpnia 2020

Oswalda, Marii

Będą kontrole w zakresie nielegalnego podłączenia ścieków opadowych

piątek, 26.6.2020 15:05 , komentarze: 0 , odsłony: 1133
kategorie artykułu:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1437) art. 9.ust.1, zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 złotych.

Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, ZWiK w najbliższym czasie rozpocznie regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.). Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych, nie jest w stanie ich odebrać, co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami, a w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Podnosi to również koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, w tym przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej, co przekłada się na cenę odbioru ścieków sanitarnych – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

ZWiK zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości. Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i nie usunięcia ich w wyznaczonym przez Spółkę terminie wskazanym w protokole z kontroli, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie będzie wypowiadać umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 3.8.2020 13:42
poniedziałek, 3.8.2020 09:18
poniedziałek, 3.8.2020 08:55
niedziela, 2.8.2020 09:05
piątek, 31.7.2020 09:27
piątek, 31.7.2020 09:17
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica