komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 22 stycznia 2019

Anastazego, Wincentego

Budżet Jaworzyny Śląskiej uchwalony: sporo inwestycji, brak deficytu

środa, 9.1.2019 08:29 , komentarze: 0 , odsłony: 748
kategorie artykułu:

Tuż przed końcem starego roku Rada Miejska przyjęła budżet na rok 2019. Dochody  zostały zaplanowane w kwocie 53 117 592,17 zł, natomiast wydatki zakłada się, na poziomie 49 537 592,17 zł. Nadwyżka budżetowa wyniesie 3 580 000 zł. 

Na początku sesji krótkie podsumowanie działania Aglomeracji Wałbrzyskiej przedstawił jej lider, prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Sam budżet zakłada, że na inwestycje w 2019 roku przeznaczonych zostanie 13 644 518,40 zł. Oznacza to, że prawie 30% ogólnej kwoty wydatków będzie przeznaczona na inwestycje. Istotną pozycją będą wydatki przeznaczone na rozliczenie inwestycji związanej z przygotowaniem terenów inwestycyjnych i działania zamierzające do uruchomienia działalności w strefie. Blisko 2 mln zł planuje się przeznaczyć, na dokończenie przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3. Kontynuowane będą działania związane z rewitalizacją. Środki z budżetu przeznaczana będą również na działania ekologiczne, takie jak dofinansowywania do wymiany pieców. Środki budżetowe będę również kierowane na tereny naszych wsi. Między innymi remontu doczekają się świetlice wiejskie w Czechach i Bagieńcu, w Witkowie powstanie natomiast szatnia sportowa, a w Pastuchowie i Piotrowicach miejsca do ćwiczeń i rekreacji. Doposażone zostanie boisko w Nowicach, a w Nowym Jaworowie i Piotrowicach powstaną wiaty do imprez integracyjnych. 

Wydatki na oświatę w gminie to kolejna kluczowa pozycja. W tym roku zakłada się, że koszt funkcjonowania szkół i przedszkola wyniesie ponad  11,5 mln zł, a ponad 2 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki związane z opieką społeczną.  

Burmistrz przedłożony projekt budżetu uznał za bardzo dobry dla gminy i jej mieszkańców.

- Cieszę się, że w dalszym ciągu, pomimo, że perspektywa środków unijnych powoli kończy się, udaje nam się utrzymać wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Nadmienię również, że w bieżącym roku poza inwestycjami z budżetu gminy zrealizowana zostanie ogromna inwestycja, a więc przejście pod torami, łączące dwie części miasta i parkingi pod dwóch stronach miasta, którą dzięki naszym staraniom realizuje PKP PLK – podsumował burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Tę opinię podzielili radni, którzy zdecydowali jednogłośnie poprzeć budżet na rok 2019, bez wnoszenia zmian do przedłożonego projektu.

 

Wasze komentarze


poniedziałek, 21.1.2019 15:35
1
poniedziałek, 21.1.2019 12:16
niedziela, 20.1.2019 21:04
8
niedziela, 20.1.2019 13:58
2
niedziela, 20.1.2019 09:30
5
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Kino Cinema3D
Szpital LATAWIEC
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Eldomik serwis AGD
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Przedszkole Abrakadabra
Wymarzone wesele