komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 22 lutego 2020

Marty, Malgorzaty

Burmistrz Świebodzic spotkał się z organizacjami pozarządowymi

środa, 12.2.2020 18:10 , komentarze: 8 , odsłony: 1328
kategorie artykułu:

We wtorek, 11 lutego, w sali posiedzeń miejskiego ratusza odbyło się spotkanie burmistrza miasta Pawła Ozgi i sekretarz miasta Sabiny Cebuli z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

W spotkaniu uczestniczyła p. Jadwiga Pichurska Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematem zebrania był otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2020. Burmistrz Miasta Paweł Ozga na wstępie powitał uczestników podziękował za ich obecność i udział w spotkaniu.

Burmistrz wyjaśnił sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy oraz jej konsekwencje. Pomimo szeroko zakrojonych działań, prowadzonych rozmów oraz wyjaśnienia daleko idących konsekwencji, które poniosą m.in. organizacje miejskie, radni projekt uchwały budżetowej odrzucili. W konsekwencji Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie do końca lutego br. ustali budżet Gminy Świebodzice w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Powoduje to brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 24 stycznia 2020 r., a ponadto zamyka możliwość zawierania umów o realizację zadań publicznych. Tym samym dokument ten traci moc. Wszyscy przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu, otrzymali zapewnienie, że po uzyskaniu informacji od Regionalnej Izby Obrachunkowej o wysokości środków jakie gmina może przeznaczyć na realizację zadań wyłonionych w konkursie, zostanie on ponownie ogłoszony. Ponadto sekretarz miasta zaproponowała, że z uwagi na tę sytuację pracownicy Urzędu Miejskiego służą pomocą w zakresie udzielania informacji i składania wniosków na fundusze zewnętrzne i granty w konkursach ogólnopolskich i regionalnych.

Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wspólnego pochylenia się nad sytuacją, która jest trudna dla wszystkich zainteresowanych stron i zdarzyła się pierwszy raz w historii gminy. Dodatkowo atmosferę niepotrzebnie zaognia szereg nierzetelnych i nieprawdziwych informacji, pojawiających się w Internecie, ukierunkowanych na wprowadzanie w błąd opinii publicznej.

 

Wasze komentarze

Niech powróci były burmistrz. Bylo z nim chociaz stabilnie.
środa, 12.02.2020 20:50 autor: Sqlawek
I to subito do dymisji!!!
środa, 12.02.2020 19:59 autor: xxl
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
Pośrednictwo EUCO
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
SKUP AUT
SKUP AUT
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Przedszkole Abrakadabra
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Fotograf Świdnica