Czyszczą rzeki

czwartek, 20.10.2022 10:42 216 0

Gmina Strzegom na podstawie zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie realizuje prace związane z utrzymanie koryt cieków w naszej gminie.

Na zdjęciu rzeka Strzegomka.

 

Wykonawca już rozpoczął wykaszanie rzeki Strzegomki na odcinku od ronda na DK nr 5 do zakładu Polytechnik. Wartość robót wynosi ok. 51 tys. zł, w tym wkład finansowy strzegomskiego samorządu to kwota ok. 32 tys. zł.

Jest to pierwsze z dwóch zadań, które będzie realizowane na podstawie zawartego porozumienia.
Do realizacji planowane jest jeszcze zadanie dot. utrzymania cieku Parowa.

 foto - UM Strzegom

Dodaj komentarz

Komentarze (0)