Dziennikarstwo online w Świebodzicach

sobota, 3.7.2021 13:00 696 0

Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu Dziennikarstwo online.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

Czego dowie się Twoje dziecko?
Pozna kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, publikacją, promowaniem i moderowaniem treści informacyjnych w Internecie, jak nie dać się podejść fake newsom, a także metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.
Nauczy się, jakie są tradycyjne formy publikacji, takie jak tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie.
Przećwiczy, jak zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusje w komentarzach i na forum.
Pozna także tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.

Zapisy na warsztaty odbywają się:
- telefonicznie 74 666-95-76
- mailowo: mbp_swiebodzice@hotmail.com (w tytule proszę wpisać "Warsztaty Dziennikarstwo online", a w treści: imię, nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy)
Biblioteczny koordynator: Agnieszka Okarmus
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona

Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

Źródło: swiebodzice.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek