Wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w Jaworzynie Śląskiej

sobota, 10.7.2021 13:18 377 0

Po rozpatrzeniu złożonych ofert konkursowych na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały wybrane oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań:

http://bip.jaworzyna.net/strony/op_08.htm

Źródło: jaworzyna.net

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek